Pályázatok

Innovációk a tokfélék akvakultúrájában

Halgazdaságunk kecsege (Acipenser ruthenus) tenyészanyagot állít elő. Kiváló minőségű tenyészanyagot nevelünk, amely a Dunába telepíthető. A termelésben a szaporítás innovatív technológiáit alkalmazzuk, hogy értékes tenyészanyagot nyerjünk. A Visegrádi Csoporton belüli tudományos jelentések (Chebanov és Galich 2013, Fopp-Bayat 2010, Linchart et al. 2010 és mások) nagyon hasznosak és általánosan elérhetőek, mivel a legmodernebb módszerekhez férünk hozzá.

Cégünknél a tokfélékre kifejlesztett innovatív szaporítási/tenyésztési módszereket alkalmazzunk (Chebanov és Galich 2013, Fopp-Bayat 2010). Nagyon fontos a tenyészállomány megfelelő kialakítása és az ivarérettség ellenőrzése. Ezek az adatok és hasznosítási ismeretek nagyon nehéz kérdések, amelyeken a tudósok is dolgoznak. Az anyaállomány megfelelő ellenőrzése a mesterséges szaporítás előtt a legfontosabb tevékenység – ezt jól írja le Chebanov és Galich 2013.

A tenyésztésben a Fopp-Bayat által 2010-ben kidolgozott módszert is alkalmazzuk a kaviár ikrás állományok létrehozásánál. Ez a módszer lehetővé teszi a nagy többségű ikrás tokhal állomány előállítását, ami nagyon fontos a fekete kaviár termelésében. Együttműködünk a halttakarmányozás nemzetközi szakértőinek széles csoportjával, amely támogatja tokhaltermelésünket.

Referenciák
Chebanov M., Galich E. 2013. Sturgeon Hatchery Manual. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 558
Fopp-Byat D. 2010. Meiotic gynogenesis revealed not homogametic female sex determination system in Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt). Aquaculture, 305, 174-177.
Linhart O., Cheng Y., Xin M., Rodina M., Tučková V., Shelton W.L., Kašpar V. 2020. Standardization of egg activation and fertilization in sterlet (Acipenser ruthenus). Aquaculture Reports 17, July 2020, 100381


Innovations in aquaculture of sturgeons

Our fish farm produces sterlet Acipenser ruthenus stocking material. We produce high quality stocking material that can be released to the Danube river. In production, we use the innovative  technologies of reproduction in order to obtain valuable stocking material. Scientific reports within the Visegrad Group (Chebanov and Galich 2013, Fopp-Bayat 2010, Linchart et al. 2010, and others) are very useful and generally available, therefore we have access to the most modern methods.

We use the developed innovative reproductive/breeding methods of sturgeons in our farm (Chebanov and Galich 2013, Fopp-Bayat 2010). Proper formation of breeding herds and checking sexual maturity is very important. These data and application skills are very difficult issues that are being developed by scientists. Appropriate checking of the spawners before breeding is the most important activity before controlled reproduction – this is well described by Chebanov and Galich 2013.

In breeding, we also use the method eleborated by Fopp-Bayat in 2010 to create caviar female stocks. This method enables the production of sturgeon stocs with a large majority of females that is very important in production of black caviar. We also cooperate with a wide group of international specialists of fish nutrition that supports our sturgeon production.

References
Chebanov M., Galich E. 2013. Sturgeon Hatchery Manual. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 558
Fopp-Byat D. 2010. Meiotic gynogenesis revealed not homogametic female sex determination system in Siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt). Aquaculture, 305, 174-177.
Linhart O., Cheng Y., Xin M., Rodina M., Tučková V., Shelton W.L., Kašpar V. 2020. Standardization of egg activation and fertilization in sterlet (Acipenser ruthenus). Aquaculture Reports 17, July 2020, 100381

+36 30/625 9302 | lorem@ipsum.hu