Pályázatok

Akvakultúra a környezetvédelemmel összhangban

Kedvezményezett neve: V-95 Általános Vállalkozási Kft.

Projekt címe: „Akvakultúra a környezetvédelemmel összhangban”

A szerződött támogatás összege: 19 413 592 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A Széchenyi 2020 keretében  a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program „ A környezetvédelmi szolgáltatásokat biztosító akvakultúra fejlesztésének előmozdítása című – MAHOP-2.5-2017 kódszámú – felhívásban kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek fejezetében foglalt feltételrendszer összes szempontja szerinti megvalósítását vállalta a V-95 Kft. egy 5 éves  ciklus tekintetében.

A V-95 Kft hagyományos technikán alapuló extenzív tógazdasági haltermelés folytat.

A V-95 Kft – az időszak 5 éves időtartamára vonatkozóan: 2018. 01. 01 – 2022. 12. 31. –  vállalta, hogy a haltermelési tevékenységét a környezetvédelem megóvásával, a természet és a biológiai sokféleség megőrzésének és javításának, valamint a tájképi elemek megóvásának maximális előtérbe helyezésével, annak figyelembe vételével végzi.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt azonosító száma: MAHOP-2.2.5-2017-2017-00029

Afrikai harcsa tenyésztéstechnológiájának gazdasági szempontú fejlesztése

A Kedvezményezett neve: V-95 Általános Vállalkozási Kft.

A projekt címe:  Afrikai harcsa tenyésztéstechnológiájának gazdasági szempontú fejlesztése

A szerződött támogatás összege:  63.269.123 Ft

Visszatérítendő hitel összege: 40.262.170 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 55%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt célja az intenzív termelésben előállított afrikai harcsa állomány fejlesztése szelekciós nemesítéssel. A jelenleg termelésre használt állomány tenyésztési- és szelekciós módszerekkel kiaknázható tartalékokat hordoz magában. Ez azt jelenti, hogy szelekcióval a vállalkozás olyan állományt alakít ki, amely kedvezőbb termelési tulajdonságokkal rendelkezik és gazdaságosabb termelést tesz lehetővé a jelenleg alkalmazott termelési rendszerben mellett. Más halfajoknál, a felállítani kívánt szelekciós módszerekkel néhány generáció alatt 5-10%-os előrehaladást értek el. Tekintettel a pályázat állattenyésztési szempontból rövid futamidejére a pályázat egyik fő célja a több generáción keresztül folytatandó szelekciós rendszer kidolgozása, amely hosszú távon lehetővé teszi két afrikai harcsa vonal kialakítását. A két afrikai harcsa vonal közül az egyiknél a cél a piaci méretű harcsa fejének kisebb mérete, míg a másiknál az azonos súlyhoz tartozó törzs kerület növelése lenne a cél. Ez utóbbi vonal esetén a vonal könnyű elkülöníthetősége érdekében eltérő testszínű egyedeket kívánunk használni. Az előbbi vonal esetén a feldolgozási veszteség csökkenne, míg az értékes húsrészekre vetített takarmány értékesítés növekedne, míg a másik esetben az értékesebb hátoldali húsrészek aránya növekedne. Feltételezésünk szerint mindkét vonal esetén javulna a takarmány értékesítés is.

A projekt befejezési dátuma: 2021.01.28.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00090

Termelésbiztonság és termelői kapacitás növelés a V-95 Kft. nagyatádi intenzív telepén

Kedvezményezett neve: V-95 Általános Vállalkozási Kft.

A projekt címe: „Termelésbiztonság és termelői kapacitás növelés a V-95 Kft. nagyatádi intenzív telepén”

A szerződött támogatás összege: 37 180 448 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A somogyi vállalkozás 2014-ben a nagyatádi telephelyén a 340 hektáros tógazdasági haltermelését kiegészítve intenzív haltenyésztést szolgáló temperált vizű medencéket helyezett üzembe, melyekben főleg afrikai harcsanevelés indult. A vállalkozás nagyatádi telephelyén tenyésztett afrikai harcsa jellemzője, hogy melegvízi hal, optimális tartási hőmérséklete: 25-29 Celsius fok. A telephelyen az afrikai harcsa által igényelt optimális vízhőmérséklet a különböző hőmérsékletű termelőkutak vizének megfelelő arányú keverésével és a rendelkezésre álló felszíni víz hozzá-keverésével érhető el, biztosítható. A telep vízellátását jelenleg 2 melegvizes kút biztosítja. A termelés beindítása óta körvonalazódott, hogy a termelési kapacitás növelése és a stabil vízellátás biztosítása érdekében egy újabb kút kiépítésére lesz szükség. Jelen projektben tervezett új mélyfúrású kút tervezett mélysége 800 m, a létesülő kúttal szemben támasztott kapacitás igény 400 l/perc. A kútkiképzéskor, kompresszorozáskor, szivattyúzáskor keletkező – az alkalmazandó szűrőzési technológia miatt már kezdetben is tiszta, kevés ülepedő anyagot tartalmazó – csurgalékvíz folyamatos szivattyúzással a telep halnevelő medencéibe vezethető, így a technológiában. Az új kút fúrása a termelés stabilitásának javítása mellett a termelési eredmények növekedését is eredményezné. Megoldódna a már meglévő két kút pihentetése is, így növekedne a kutak élettartama. Környezetvédelmi szempontból pedig az elfolyó víz felhígul a többlet vízhozamtól, a kevesebb takarmány felhasználás miatt csökken a puffer tóba kerülő elfolyó víz szerves anyag tartalma. A projekt keretében beszerzésre kerül 2 db mérőkád is. Mivel a halválogatás a termelés technológia szerves része ezért a kádak üzembe helyezése a halak válogatását gyorsító, és idő kiesést csökkentő célzó beruházás lenne. A 2 db halnevelő vályú az afrikai harcsa szaporítását szolgáló akkreditált halkeltetőnk termelés növekedését segíti. Ezzel a beszerzéssel tovább növelhető a megfelelő minőségű és mennyiségű halalapanyag utánpótlás. Végezetül a 2 db egyenként 200 l-es átlátszó lárvanevelő beszerzése pedig segít, hogy vizuálisan figyelemmel tudjuk kísérni a halak táplálkozását, növekedését, a takarmány felhasználását. Összességében elmondható, hogy a fejlett termelési infrastruktúrával egyrészt bővül a termelési hatékonyság és kapacitás, másrészt javulnak a telep állatjóléti feltételei is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.17.

A projekt azonosító száma: MAHOP-2.2.1-2016-2018-00061

Teleltetők leeresztő csatornáinak zárt csatornává alakítása,
töltésstabilizáció, telepi útfelújítás és eszközbeszerzés a nagyatádi tógazdaságban

Kedvezményezett neve: V-95 Általános Vállalkozási Kft.

A projekt címe: “Teleltetők leeresztő csatornáinak zárt csatornává alakítása,
töltésstabilizáció, telepi útfelújítás és eszközbeszerzés a nagyatádi tógazdaságban”
A szerződött támogatás összege: 95 701 218 Ft

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A korábbi években a Halászati Operatív Program keretében végrehajtott termelői beruházások folytatásaként a vállalkozás a tógazdaság korszerűsítését tervezi megvalósítani, amely a termelésünk eredményességén javít. A projekt keretében beszerzésre kerülő önetető berendezések beállításával tervezhetőbb lesz a takarmány felhasználás, így kevesebb takarmány kerül felhasználásra 1 kg halhús előállításához. 1 kg halhúsra vetítve 4-5 kg-val csökken a takarmány felhasználás, ill. egyúttal egységnyi tó területen több ivadék előállítása válik lehetővé. Ez számokban kifejezve annyit jelent, hogy 10%-al nő az ivadék előállítása hektáronként és a felszabaduló tó területen kb. 30 tonnával több áruhalat tudunk nevelni. A gazdaság tervezi egy hallszállító kamion megvásárlását is, ami lehetővé teszi a rakodási és szállítási idő jelentős csökkentését, ami esetenként a szállítási idő 2/3-ra való redukálását eredményezné és nem utolsó sorban üzemanyag megtakarítást is eredményez. Mivel a tógazdaságunk több évtizede működik, a mai idők elvárásainak való megfelelése miatt, szükséges a fejlesztése, korszerűsítés. Ezt a célt szolgálná a telelői elfolyó árok korszerűsítése és töltés stabilizációja amelyhez kapcsolódik belső úthálózat felújítása, valamint a halastavakat és a telelőt összekötő út korszerűsítése. Mivel a jobb minőségű utakon a járművek nincsenek annyira igénybe véve, így a javítási és karbantartási költségek is csökkennének. A szállító járművek közvetlenül a felrakodás helyére tudnak állni, így nem kell kihordani a halat kézi erővel, ezáltal csökken a rakodási idő, így a munkabér megtakarítás érhető el. A biztonsági körülményeket javítja a kamerás rendszer, mint vagyonvédelmet szolgáló berendezés. A projektmenedzsment szolgáltatás el végzésére pályázati elszámolás terén többéves HOP pályázati tapasztalattal és halazdálkodási tapasztalattal rendelkező tanácsadó vállalkozás megbízását tervezzük. A projekt megvalósításáért a vállalkozás halászati ágazatvezetője Boros Attila felel, aki 1988-ban végzett a Kaposvári Főiskolán, és 1994 óta vezeti a Nagyatádi Tógazdaságot, ahol a korábban megvalósult HOP projekteket is irányította.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.24.
Projekt azonosító száma: MAHOP-2.2.1-2016-2017-00026

Termelői beruházási célú eszközbeszerzés és haltáptároló épület
építése a nagyatádi intenzív telepen

Kedvezményezett neve: V-95 Általános Vállalkozási Kft.
A projekt címe: Termelői beruházási célú eszközbeszerzés és haltáptároló épület
építése a nagyatádi intenzív telepen
A szerződött támogatás összege: 55 973 510 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 50 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A korábbi években a Halászati Operatív Program keretében végrehajtott intenzív telepi beruházások folytatásaként a vállalkozás intenzív telepén kapacitásbővítést tervezünk megvalósítani, amely a termelésünk eredményességén javít. A megvásárlandó 6 db egyenként 25 m3-es medence, 150 m3 víztér révén számításaink szerint, több mint 15%-os termelési növekedés érhető el. A projekt keretében tervezett eszközbeszerzések:
rakodógép, válogatógép, speciális csúszda, mérőkád megvásárlásával a bevonandó kézi erő munkaerő aránya csökkenne és ez egyúttal gyorsabb rakodási és válogatási feltételeket biztosít a gazdaság számára. A válogatás meggyorsításával felszabaduló munkaerő a gazdaság más területein elvégzendő munkákat hatékonyabban tudja elvégezni, ill. az eszközök révén termelés növekedést érhetünk el. A halak gyorsabb mozgatásával csökkenthetjük azt a stressz faktort befolyásoló tényezőt ami a növekedést befolyásolja (komfort zónába való mielőbbi visszahelyezés). A telep biztonsági rendszerének felállítása, kamerarendszer kiépítése ellenőrizhetőbbé teszi a technológia pontos betartását, a piaci és növendék halak fejlődésének jobb nyomon követhetőségét. A takarmánytároló létesítésével olyan eredményes állag megóvást érhetünk el, amivel megőrizzük a haltáp beltartalmi értékét és ezáltal javítunk a takarmány hasznosítási mutatótan. A terveink szerint 1 kg halhús előállításához várhatóan 10 dkg-val csökken a takarmány együttható.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.15.
Projekt azonosító száma: MAHOP-2.2.1-2016-2017-00025

+36 30/625 9302 | halaszat@v95.hu