Cégünkről

A V-95 Kft. 2003-ban a Balatoni Halászati RT.-től megvásárolt 364 ha-os halgazdasága három különböző vizfolyásra épült. A taranyi halastavak (50ha) az 1900-as évek legelején épült a Taranyi rinyára. A simongáti (134ha és 30ha üzemen kívűl) a Nagyatádi, míg a rinyaszentkirályi (150ha) a Lábodi rinyára létesült. Az utóbbi két terület 1919 és 1921 között épült olasz háborús hadifogjok közreműködésével. A Taranyi terület Festetics birtok, a rinyaszentkirályi Széchenyi birtok, a simongáti pedig Mándy földbirtokos tulajdonában volt. A különböző Rinya ágakon ebben az időszakban, mintegy 50 vízimalom volt található ezek közül a második legnagobb a simongáti vízimalom volt, melynek működését biztosító duzzasztó műtárgyak a mai napig korhű állapotban megtalálhatóak és biztosítják a simongáti tavak vízellátását. A területhez tartozik egy 4 ha-os teleltető rendszer mely 36 telelőből áll.

A háború után az államosításkor Alsó-Somogy megyei halgazdaságként működött tovább. Későbbiekben az Alsó- és Felső- Somogy megyei halgazdaságok egyesültek a Balatoni tröszttel és létrejött a Balatoni Részvény Társaság, amely később Balatoni Halgazdaság lett végül 2000-ben újra Balatoni Halászati RT lett. Az államosítás után komoly tenyésztésbe kezdtek, melynek eredménye képen létrehozták a helyi környezeti viszonyokhoz nagyon jól alkalmazkodó nagyatádi tükrös ponty tájfajtát. A tájfajta alapja a Varászlói és a Poljanai tükrösökből származik, melynek eredménye a helyi viszonyok között gyorsnövekedésű, széleshátú tükör pontyot eredményezett.

A 2003-ban történt tulajdonosváltás új lendületet adott a gazdaságnak. Ekkor elkezdődött a tavak, utak, töltések, teleltetők, eszközpark felújítása és rekonstrukciója a kor követelményeinek megfelelően. A tógazdasági haltermelésünk alapját egy saját akkreditált halkeltetőből biztosítjuk.

Békéshalak: ponty, amur, busa és különböző keszegfélék
Ragadozók: csuka, harcsa, süllő

A Pályázati lehetőségeknek köszönhetően 2015-ben elkészült egy európai színvonalú intenzív halnevelő telepünk, ahol afrikai harcsa tenyésztést folytatunk teljes vertikumban. A telepen 32 db átfolyó vizes medencében 1295 köbméterben neveljük az afrikai harcsákat. Az intenziv telep tenyész anyaggal való ellátását saját anya állományból, saját keltetőben biztosítjuk. Az áruhal értékesítése cégcsoporton belül történik a Győri „ELŐRE” HTSZ.-nek.